hì có tấm mặt trời đổ bóng trên mặt biển,đổ cả lên hòn đá ^^