Nội quy là vậy rồi bác, chắc chỉ góp ý kiến để có thể được up hình dù hơi khó ạ.