Chụp được vài tấm với máy D70 Lens Kit, up lên nhờ các bác góp ý: