Mình đang tập chụp tối , nhân dịp lễ độc lập , Hà nội và Hồ Gươm trang hoàng rất đẹp , có cơ hội để mình tập tành . Mời các bạn cho ý kiến để mình chóng tiến bộ
#1 Nhà hàng Thủy Tạ

#2 Tháp Rùa

#3 Đền Ngọc Sơn và Cầu Thê Húc

#4 Đường Đinh Tiên Hoàng