Hằng năm, ở Villeneuve có cuộc thi quốc tế dù bay. Đồng thời có biểu diễn máy bay. Trong lúc chúng tôi đang chỉa ống kính vào khu vực bãi đáp (đường kính 12m) thì từ loa phóng thanh hô to rằng tàu bay đã thả dù toán 1, toán 2, toán 3……

Khi nhìn lên bầu trời thì đã qúa muộn, những cánh dù đã tung raHọ có những môn thi rất độc đáo như cánh dù phải cạ vào nhau

Vừa cạ vừa bay vòng

Kéo lại gần hơn cho rõRồi tới 3 cánh dùÉp chéo vào nhauMột cánh dù muốn rụng. Mà rụng thật. Chúng tôi sẽ bổ túc hình này vì anh pilot tung dù phụ để đáp xuống2 Kẻ thắng cuộc.Đáp trúng mục tiêu (bãi đáp)