Em mới biết chụp ảnh. Anh Em xem tư vấn giúp Em với.

1. Sức sống2. Phát triểnCảm ơn Anh Em đã xem ảnh.