Quote Được gửi bởi gaubi View Post
Lâu rồi k giao lưu anh em trong nhóm, đợt rồi định bỏ OM sang Leica nhg k dứt đc, MrQ1984 và chủ thớt sắp xếp một ngày họp mặt anh e đi.. Tks
Ok,vậy anh giơ tay thống nhất xem ngày nào đi,mình cũng đang rảnh :D