câu này trước đây mình từng hỏi! hehe.... Mấy bác tìm chổ nào gần nhà thuận tiện đi lại mà đăng ký, chứ chổ xa quá đôi khi bị lười, bỏ buổi thì coi như phí công phí của, không có hiệu quả! Vài lời cùng mấy bác, có gì sai xin bỏ qua!