Lần đầu tiên leo lên tới đỉnh lò gạch thật là một cảm giác tuyệt vời, phong cảnh đẹp, gió thổi mát lạnh, chân run quá, lo nghĩ không biết xuống như thế nào nên mất hết cảm giác sáng tác, thôi mình xuống đây, run quá trời.Bác Hiển nhà ta chấp hành luật lệ an toàn giao thông ghê, nơi đỉnh lò mà bác vẩn đội mũ bảo hiểm. He he!Bác Nhân thì như người nhện, chẳng sợ độ cao là gì. Em bó tay bác này luôn.Bác Thiện "Mr Cún" thì đang phê với em D2X, không bít bác đang chuẩn bị bắn em gái nhà ai. hi hi . em chạy.