Sắp 1/6 anh em vnphoto có ai đang có nhóm hội tham gia các hoạt động từ thiện nào cho mấy em nhỏ ko. em cũng muốn tham gia mà chưa tìm được nhóm. Ai đang có liên hệ em với :(
jonh_ho88@yahoo.com