Cái này em chụp 3 tấm bằng con X10mini rồi ghép lại ạ

Panorama từ Đỉnh bàn cờ by nguyen_vu323, on Flickr