mình chụp E71 cũng hay chuyển qua ánh ngả vàng (mà chỉnh xong rồi tấm sau nó lại reset về chế độ đèn trắng), xài E71 chỉnh cái này chụp thấy nó thật hơn, nhưng mà ảnh bác ấy ra thế này thì tuyệt quá!