Vấn đề như trên tiêu đề, bác nào có tài liệu cho em xin, bằng tiếng Việt ạ, hoặc bác nào biết xin giúp em mấy câu. Em ngàn lần đa tạ !