Du kháck có thể đi theo nhiều hướng để tiếp cận đền chính Angkor: hoặc đi trên con đường đá hoặc đi xuống dưới đồng cỏ 2 bên. Em đi theo đồng cỏ bên phải, dĩ nhiên là cũng theo gót HDV.
Trên đường tiến vào em thấy có 2 tòa kiến trúc đối xứng 2 bên
_DSC9764 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Gần đến đền rồi , phía xa là ao nước , mùa này khá cạn khô. HDV chỉ điểm để du khách có thể có góc chụp thấy được ngũ tháp và soi bóng nước. Em chọn đi đến góc bên phải.
_DSC9766 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Giờ phút chờ đợi đã đến - Angkor Wat- Đế Thiên với ngũ tháp hiện ra trước mắt em.
_DSC9767 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
One more
_DSC9768 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr