Tên: Tiến Đạt
1983 Lấp Vò, Đồng Tháp
Hiện:BÌNH TÂN HCM
0963252535
Thiết bị: canon 600 D& 650 D
Lens 17-50 & 50 1.8

/dat.le.121