Thật sự là mình nhìn tấm số 6 rất sợ, mẫu như sắp bị đốt cháy .... phần cổ và mặt bị sao ấy nhỉ