sao lại cay cú thế anh =)) anh để lại sdt đi ~ em hay đi chụp vào sáng thứ 7 hoặc chiều chủ nhật e.trang- sdt 0127 705 3398