em có tập tành con Canon 30D vẫn chưa đc những tấm hình như vậy.