Vâng bác nói chuẩn cứ cái gì mình thích thì tạo thành album thôi