loạt hình của mấy bác chụp đẹp quá .chổ này là thiên đường của dân chụp ảnh, mà lại không xa Melb lắm.. chẹp chẹp chẹp ( cho mình bỏ vào sổ tay nhé)