rất muốn tham gia đi picnic cùng hội, nhưng nói tới lên núi hay lên các vùng dân tộc thì e đây k bao giờ dám ạ. thấy có ý kiến đi hp hay cát bà hay đó ạ. mọi người cũng mới mới lập hội này thì cứ tổ chức off gần đã chứ đi xa và mất time như vậy thì chưa cần thiết, cuối năm lại nhiều việc cơ quan thì chưa chắc có nhiều người hưởng ứng đâu ạ...