Đăng ký nhận vé:

1. Hulman - (1 vé)
2. vbdt - (3 vé mời vợ chồng ông hàng xóm hay hát karaoke đi nghe dàn line-array cho biết)
3.
4.
5.