Mình lỡ tay làm mất hơn trăm tấm hình trên thẻ sd các sư huynh đệ có thuốc gì giúp mình với
Cảm ơn các huynh đệ 😁