Công việc này còn tuyển nữa không ạ ? Em ở ngoài bắc vào thì có được không, em cũng được đào tạo 3 tháng ở trung tâm Studio , hiện tại em nói tiếng nam cũng khá ổn, em mới ở dưới cần thơ lên sài gòn .