Cám ơn bác đã góp bài cho box Nhận Xét với đầy đủ hình ảnh.

Tổng hợp nhận xét đến ngày 23/4/2017.
- Tốt: 01
- Trung Tính: 00
- Xấu: 00