Tranh thủ thời gian toàn dân ở nhà chống dịch thì mình chút thời gian rảnh nên nên làm 1 bài hướng dẫn ngắn về vấn đề mà rất nhiều bạn đi chụp sự kiện quan tâm, đó là cách khử các màu đèn ám lên da...