Bác Chủ và bài báo quá 9 xác , mình có thi chung voi các Bât Đàn anh nhu Tran Phong ,Đào tiến Đat và 1 vài bâc tiến bối nửa đa số đat giải cao vê nhửng thể laoi PID open là nhiều ,
về chủ đề...