Nhân đọc bài báo "Nhiếp ảnh Việt Nam bao giờ trưởng thành?" của tác giả Hoài Hương trên báo Công an TPHCM, mặc dù có một số vấn đề tác giả phê bình đúng, nhưng có những điều hơi thái quá đối với...