Clip quay & dựng kỳ công quá. Sài Gòn đẹp tuyệt qua clip này.