Xin chào mọi người ở 4r ạ.
2 năm qua, rõ ràng là không hề dễ dàng với bất cứ ai, và em đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho đến ngày hôm nay, ngày thứ 15 trong lần giãn cách xã hội thứ 2 của Sài...