Xin chào các bác em cần kiếm công việc nào theo phụ chụp để học nghề. Em biết chụp sơ sơ ở dòng máy Sony và Canon và biết 1 chút retouch bằng photoshop. Ở TP em không kiếm ra studio nào cần người phụ...