Chào các bác trên nhóm vnphoto Thai binh, Em muốn tham gia vào hội của anh em quê lúa cùng các anh chị, có gì mong các anh chị chỉ bảo thêm nhé.

Tên ních: phoviet
Tên thật : Duy
Số điện thoại :...