Học xong rồi chỉnh sửa ảnh, quản lý ảnh thấy nuột nà, gọn gàng, ảnh đẹp lên trông thấy. Kaka thanks bác Peter Phạm nhiều.