Hi Hi Hi, em chờ tới 31 em nộp hình nhe. Hình Bác Soneros đẹp quá.