Một hiện thực rất hay trong đời thường, khi có một cảm nhận cao về cuộc sống thì mới diển tả được...