Cấn tìm 1 bạn như tiêu đề
+ Biết photoshop sửa ảnh, phục chế ảnh
+ Có khả năng thiết kế thêm mảng in ấn ví dụ như in tờ rơi

lương và thời gian làm việc theo thỏa thuận
Liên hệ mình để biết thêm...