e là newbie mới tập chơi mà hôm bữa nghịch sao đứt cái dây cáp AF , bây giờ e chưa biết chỗ nào sửa máy ảnh tốt cho nên mong các bác vào giúp giùm e, e cảm ơn