hình như vnphoto ko có nhiều nhiếp ảnh gia thực sự :D