Mình xin góp vui: khói xiú
https://c1.staticflickr.com/1/643/22250399074_687e42683c_b.jpg