anh ơi topic em hoạt động mấy năm nay không có vấn đề gì sao nay vào chẳng thấy đâu, vẫn không hiểu lý do