Để ảnh trong và nét rất cần ánh sáng bác ạ, bác nên chọn ánh sáng mạnh mạnh 1 chút chụp sẽ nét và trong hơn, ảnh thiếu sáng thì chi tiết khó lên đẹp được.