Cho mình hỏi có bác nào chụp chân dung bằng len nikon 60 macro chưa ạ, mình đang định kiếm một con vừa chụp macro vừa chụp chân dung, thấy con này cũng đẹp lại có nano, không biết gắn lên D7100 thì...