các bác cho em hỏi như tấm này thì lấy nét vào đâu ??? e chụp mà nóko nét dc như thế này. cảm ơn các bác