Xin phép cho em hỏi ngoài lề chút, em chưa thể phân biệt được sự phân chia phân khúc của Nikon, mong ae giải thích hộ (kiểu như bên canon là xD > xxD >xxxD >xxxxD ...)