Trên D7100 và lens kit
https://c8.staticflickr.com/8/7120/27322622255_4e5fb26094_z.jpg_DSC2854 by Việt Linh, trên Flickr