Mình vừa mới lập group trên FB để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về máy ảnh Nikon D7100 đồng chí nào đang sử dụng Nikon D7100 cùng tham gia nhé