Bác welldone này hồi mấy năm trước cũng chơi Audio bên HDVN thì phải, bây giờ lai thêm món photography :-)