Em góp 1 tấm với 80-200 AFD đời 2
https://live.staticflickr.com/65535/50106668053_20d90434ea_h.jpgDSF_3686 by Hiếu Nguyễn, trên Flickr