Hôm rồi vừa được trên tay D7100, chụp với fix 50G ra hình màu rất đẹp, nhưng có một cái hơi lạ là hình không được nét căng mà có cảm giác soft khi zoom lên. Test thử vào mắt mẫu thì không phát nào...