Mình thấy D7100 lên hình rất đẹp, màu sắc nhìn hài hòa chứ không quá rực như các dòng trước đây. Chỉ còn thắc mắc cơ chế lấy nét trên body và trên ống kính hoặc động như thế nào thôi !